Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Data, ………………………………..                                                         Silverin Sp. Z o. o

……………………………………………                                                        ul. Leszczyńskiego 4/29

imię i nazwisko Klienta                                                              Wrocław 50-078

…………………………………………..

adres zamieszkania

…………………………………………..

adres e-mail

…………………………………………..

nr zamówienia

…………………………………………..

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

                Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży (nr zamówienia ………………………………) następujących produktów:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

……………………………………